Tagged: perpetual motion

Kapanadze ? WOLNA ENERGIA PRZYGOTOWANIA I PROGRES video#14

Purpose: Investigate of Behavior of Free Energy Device component Fallowing Investigation was provided by means of analyzing graphs from the screen of Network Analyzer Spectrum analyzer, Impedance Gain Phase Analyzer Devices Under Test (DUT)…

Kapanadze ? WOLNA ENERGIA PRZYGOTOWANIA I PROGRES video#13

Title:Unusual behavior of Free Energy Device component Purpose: Fallowing Investigation was provided by means of observing random effect noticed at the scope of NA. The investigation was not planed nor prepared. Investigation was the…

Kapanadze ? WOLNA ENERGIA PRZYGOTOWANIA I PROGRES video#12

Comparison between characteristic of Series Resonant Circuit and Toroidal Transformer Of Free Energy Device. Porownanie pomiedzy szeregovym obwodem rezonansowym a transformatorem urzadzenia wolnej energii. URZADZENIE DZIALAJACE DOSTARCZAJACE WOLNA ENERGIE JEST POD ADRESEM www.youtube.com 1.series…