Kapanadze ? WOLNA ENERGIA PRZYGOTOWANIA I PROGRES video#12

Comparison between characteristic of Series Resonant Circuit and Toroidal Transformer Of Free Energy Device. Porownanie pomiedzy szeregovym obwodem rezonansowym a transformatorem urzadzenia wolnej energii. URZADZENIE DZIALAJACE DOSTARCZAJACE WOLNA ENERGIE JEST POD ADRESEM www.youtube.com 1.series resonance circuit webcache.googleusercontent.com a. capacitance changes affects resonant frequency of network (wplyw zmiany pojemnosci na czestotliwosc ukladu rezonansowego szeregowego.) b.easiness of approaching resonant pick of that frequency (latwosc znalezienia piku czestotliwosci rezonansowej obwodu szeregowego) c. conclusion( wnioski) 2 toroidal cylindrical ferrite transformer ofFree Energy Device (ferrytowy transformator wolnej energii) a. Characteristic of the circuit ( charakterystyka obwodu) b.conclusion( wnioski) 3. final conclusion ( wniosek koncowy porownania tych dwoch obwodow)

You may also like...