Corona virus at paano ito maiwasan 1 of 2

H202 ay Hydrogen Peroxide..Hanggang sa araw n ito ay wala pang tiyak na lunas ang convid19 na lubhang lumaganap at pumatay at pumapatay pa sa maraming tao sa buong mundo, masyadong mapanganib at hindi ligtas ang lahat. Maraming scientist ang nagtutulong upang makita ang lunas. Ang AWP ( Aviso Wellness Protocol ) ay nagbibigay lamang ng suggestion, base sa 39 years ng karanasan sa ALternative Medicine. Patuloy po tayung makinig sa official na pahayag o instruction ng D.O.H Phil. at sa W.H.O. sa mga tama at dapat nating gawin sa mga susunod na darating na araw.

You may also like...