Best protection from covid-19 P1 of P2

Ito na ang pinaka halos kompletong magagawa natin para tayo ay maka iwas sa CONVID19, maliban pa sa palaging maghugas ng kamay at huag makipag Handshake o umiwas sa mga maraming tao. Ang ibang details nito ay nasa 2 video sa Ismael aviso channel. Contact us in FB: Avisowater aviso

You may also like...